Author Image

Andy Kuipers

UX Designer

Data gedreven designer die van jongs af aan al gefascineerd is door de relatie tussen mens en machine. Heeft van deze interesse zijn werk gemaakt. Houdt tevens van science fiction.

Waarom design noodzakelijk is voor het succes van je digitale product

 

Steve Jobs zei het al: 

“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works”

Oftewel, het design van je website, app of interne software is niet alleen hoe het voelt en eruit ziet, design is ook hoe je digitale product werkt.

 

Daarom heeft Beech zijn diensten uitgebreid met expertise op het gebied van UX Design. “Wat is UX Design dan?!” hoor ik je denken.

ChatGPT zegt:

“Een UX Designer zorgt voor de optimale balans tussen gebruikers- en bedrijfsdoelstellingen door gebruikersgedrag en behoeften te begrijpen en te vertalen naar intuïtieve interfaces. Dit leidt tot verhoogde gebruikerstevredenheid, -betrokkenheid en -loyaliteit, wat bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen en hogere winstgevendheid.”

Oftewel, alles staat waar het zou moeten staan en is duidelijk, zodat mensen niet afhaken wanneer ze je product gebruiken.

 

Een UX Designer richt zich speciaal op de doelgroep “eindgebruiker”. Waarom? Omdat de eindgebruiker namelijk het succes van je product bepaald. Bijvoorbeeld:

  • een verhoogde conversie op je website of webshop, omdat het winkelproces soepel verloopt;
  • de lancering van je B2C app wordt geaccepteerd door je doelgroep, omdat je app gebruikerswaarde biedt;
  • verhoogde tevredenheid van je medewerkers door de B2B software, omdat het voorziet in hun behoeften en hun werk gemakkelijker maakt.

In deze reeks blogposts verkennen wij hoe gebruikersbehoeften en bedrijfsdoelstellingen tot elkaar moeten komen om zo de bedrijfsresultaten te verhogen. Tevens welke rol design in de verschillende fases van productontwikkeling speelt om tot succes te komen.

Fase 1: ontwikkelen van een nieuw idee

Je ervaart een probleem in jouw organisatie en ziet kansen om bedrijfsdoelstellingen te verbeteren. Er wordt intern de beslissing genomen dat automatisering een mogelijk oplossing zou kunnen bieden. Er zijn veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat het product wel of geen succes wordt. Een nieuw idee ontwikkelen brengt namelijk veel risico’s met zich mee. Het product hoeft zich namelijk in een soortgelijke omgeving nog niet bewezen te hebben. Doorgaans denken mensen in kant-en-klare oplossingen die in lijn lijken te liggen met de bedrijfsdoelstellingen, maar in dit proces zijn er vaak 2 zaken die te weinig aandacht krijgen:

1. Creëren van waarde voor de gebruiker

Software wordt gebruikt door je eindgebruikers, dit kunnen collega’s, klanten of particulieren zijn. Echter, deze eindgebruiker is vaak niet betrokken bij het ontwikkeltraject. Dit kan meerdere redenen hebben:

  • het leren kennen van de eindgebruiker brengt extra werk met zich, is moeilijker te bereiken en wordt daardoor gezien als minder prioriteit;
  • het bedrijf denkt de eindgebruiker (= doelgroep?) wel te kennen dus het is niet nodig.

De eindgebruiker van het product bepaalt het succes van je product dus het is een risico als de eindgebruiker niet wordt meegenomen in het ontwikkelprocess van je nieuwe product.

Neem als voorbeeld de introductie van de dop die aan de fles vast zit in strijd tegen plastic afval. De EU maatregel heeft bepaald dat dit moet, maar een korte blik op het internet geeft aan dat niet iedereen hier gecharmeerd van is. Aan de ene kant staat dus de EU en de milieuorganisaties, waarvan de voormalige zegt: “Hier heiligt het doel het middel”. En aan de ander kant staat de consument die dit een slechte ontwikkeling lijkt te vinden, want het is onhandig. Een zuivelbedrijf leerde dit op de harde manier toen zij experimenteerden met een ouder pak en vervolgens concludeerde: “Toen zagen we de klant ineens naar de concurrent grijpen. De mensen willen een dop.”

Bron: nu.nl

 

Software is vaak hetzelfde als de dop die vast zit aan de fles: bedrijven handelen vanuit winstoogmerk en het tevreden houden van verschillende betrokken partijen, maar de gebruikerservaring heeft minder prioriteit. Dit komt omdat teveel IT projecten niet de eindgebruiker meenemen in het ontwikkeltraject. Het geleverde product voldoet daarom aan de wensen van het bedrijf, maar niet aan de eindgebruiker waardoor er een kans bestaat dat het product zijn doelen niet haalt en geen succes wordt. Het is essentieel dat het product gebruikerswaarde biedt.

2. Stuur op resultaat, niet op zoveel mogelijk functionaliteiten

Mensen denken in oplossingen. Echter wordt er vaak te weinig stil gestaan of de oplossing het juiste resultaat biedt. Dit is vaak nog onbekend bij het starten van de meeste softwareprojecten. Omdat dit nog onbekend is wordt er vaak zo veel- en snel mogelijk begonnen met allerlei functionaliteiten bouwen waarvan het bedrijf denkt dat de eindgebruiker er iets aan heeft en hoopt hierdoor succes te behalen. Ofwel, schieten met hagel in de hoop iets te raken. Dit kan gepaard gaan met hoge risico’s en eventueel hoge kosten. Aanpassingen nadat het product is opgeleverd zijn vaak kostbaarder dan wanneer het project net is gestart.

De meerwaarde van design

  • Betrek de eindgebruiker bij het ontwerp- en ontwikkelproces, in elke fase. Dit kan door onderzoek te doen naar de eindgebruiker om de problemen en behoeften van de eindgebruiker in kaart te brengen om vervolgens aan de hand van prototypes de mogelijke oplossingen te valideren nog voordat development met software schrijven is begonnen. In deze fase zul je ontdekken dat of je product gebruikerswaarde zal bieden. Een kleine investering aan het begin kan op lang termijn veel kosten besparen.
  • Stel doelen vast. Onze UX Designer helpt je bij het in kaart brengen van de bedrijfsdoelstellingen en gebruikersbehoeften. Als deze bekend zijn, de huidige situatie in kaart is gebracht en doelen zijn opgesteld wordt inzichtelijk gemaakt hoe, door continue te meten, stap voor stap doelen worden behaald en waar eventueel gecorrigeerd moet worden.

Vragen of interesse?

Wil jij weten hoe wij jij je product succesvol kunnen afstemmen op je eindgebruiker of heb je van bovenstaand verhaal helemaal niks begrepen? Neem dan contact op met ons en wij helpen je graag verder.

info@beech.it
+31(0)77 30 30 30

 

Lees meer