Vacature: Angular / typescript developer

import {BeechEmployee} from './beech.employee';

export class Vacancy extends BeechEmployee {

  title: string = 'Angular/typescript developer';

  shortDescription: string = 'Beech.it zoekt een baas in proggen';

  location: string = 'Venlo';

  experience: string[] = [
               'a little',
               'some',
               'a-lot'
              ];

  // Requirements
  
  teamplayer: boolean = true;

  likesFunProjects: boolean = true;
  
  strictCglChecks: boolean = true;
  
  readableCode: boolean = true;


  // Would be nice
  
  tryNewFrameworks?: boolean = true;

  prototyping?: boolean = true;
  
  angularMinVersion?: number = 4;

  linuxExperience?: boolean = true;

  yarn?: boolean = true;

  php?: boolean = true;


  // Additional info

  description: string =
    'Beech.it zoekt een baas in proggen.' +
    'Iemand die op z’n tijd een goede' + 
    'sarcastische grap achter de hand heeft,'
    'zelfstandig is en de snoeppot niet met' +
    'Engelse drop maar wel met ander lekkers vult.' +
    'Slaat jouw hart sneller bij het horen van' + 
    'Angular, Ionic, Typescript of misschien wel PHP?' +
    'Dan is dit zeker een vacature voor jou!';
}

// I'm Beech
if (you === new Vacancy) {
  sendMail('coder@beech.it', 'Hi please contact me');
}